Skoczów: Demontaż starej kładki dla pieszych – Listopad 2016