Attachment: Dźwig-10

Ostatnia faza montażu komina