Czasem trzeba rozstawić żuraw w takich warunkach

Gdzie diabeł nie może tam Sołtysa pośle