- Dźwigi Sołtys Sp. z. o. o.

Widać jak musieliśmy pracować na centrymetry.