Attachment:

Inne ujęcie suwnicy przed przeniesieniem.