Attachment:

Inne ujęcie jak suwnica jest przenoszona.