Realizacja podnoszeń przez dźwigi Sołtys w Alwernia.