Akcja ratunkowa przewróconej koparki przy torach kolejowych | Katowice Październik 2023