Rys. 10. Demontaż dna sekcji 3 – żuraw LTM1250

Rys. 10. Demontaż dna sekcji 3 - żuraw LTM1250