Attachment: Dźwig-2

Wysięgnik Sołtysa ma bardzo duży zasięg