Attachment:

Rozpoczęcie obrotu - widać w tle zachodzące słońce.