- Dźwigi Sołtys Sp. z. o. o.

Widać kolano już obrócone przez oba dźwigi,