Attachment:

Ujęcie z dalszej strony - dźwig pracuje w Katowicach, podpora zostaje przeniesiona nad nowe miejsce.