Attachment:

Moment uniesienia podpory w górę - widać napięcie lin.