Zdjęcie z przodu - widoczny aerał działań montażowych.