- Dźwigi Sołtys Sp. z. o. o.

Zdjęcie z przodu - widoczny aerał działań montażowych.