Attachment:

Ujęcie z dalszej perspektywy - żuraw podczas pracy.