Attachment:

Grove GMK 4075 - ujęcie żurawia z frontu.