Wynajem dźwigów do wykonywania podnoszeń w Nowej Grobli.