Rys. 3. Demontaż 7 metrowej sekcji żurawiem LTM1130