- Dźwigi Sołtys Sp. z. o. o.

Rys. 2. Demontaż pierścienia 37T przy 1 sekcji pieca, żurawiem LTM1130