Realizacja_Cemex_Podnoszenie_Dzwig_Soltys-Wynajem_Rudniki (12)

Rys. 10. Demontaż dna sekcji 3 - żuraw LTM1250