dzwi-podnoszenie

Rys. 12. Zapinanie zawiesi pod podnoszenie pierścienia